mellanå planttietoa taimistayhteystiedot
 

 

Mellanå Plant har långa traditioner

Mellanå plantskola i Dagsmark, Kristinestad, har redan i närmare 50 år producerat skogsplantor av hög kvalitet. Mellanå Plant är i dag en av de modernaste plantskolorna inom branschen. Företaget övergick redan på 1990-talet till s.k. upphöjd odling liksom användande av odlingslådor i hårdplast.

Efter ägarbytet i juni år 2011 är Mellanå Plant den största privatägda skogsplantskolan i Finland.

Mellanå producerar årligen ca 18 miljoner nya skogsplantor för det finländska skogsbruket.

Våra produktionsprocesser uppfyller ISO 9001 kvalitets- och ISO 14001 miljöstandardens krav.

 
kuusi